Til teamet

Belbin illustration

Til teamet

Et team spiller I hinanden bedre. Gensidig tillid samt komplementære roller og kompetencer gør det muligt for jer i fællesskab at flytte langt mere, end det vil kunne lade sig gøre for hver enkelt af jer alene.

Gennem forståelse for teamdynamikker (fx gennem en Belbin Teamrolleprofil), teamudvikling og behovet for synergi mellem fokus på opgaven og det sociale sammenspil styrkes jeres samarbejdskultur, så jeres virksomhed kan bindes sammen af stærke, engagerede teams, der brænder for at løfte sammen.

Adaptare.dk arbejder sammen med jer for at løfte fx projektteams, samarbejdet i en specifik afdeling eller på tværs af virksomheden – eller med enkeltindivider, der har behov for støtte eller sparring for at finde sin plads og rolle som teamdeltager.

Adaptare.dk er autoriseret i Belbins Teamrolle Profil - så I er garanteret kvalitet i opgaven og ønsket om at udvikle jeres teamsamarbejde. Belbin Teamrolle® profilen kan udarbejdes individuelt for hver medarbejder og samles i en teamprofil.

Adaptare.dk Projektkultur Model TM - Samarbejde
Vibeke Gregersen, afdelingsleder Infrastruktur i Syddanmark at MOE A/S

Vibeke Gregersen
Projektchef, MOE A/S - Afløb i Syddanmark

"Gennem min Belbin Teamrolleprofil fik jeg ord på det, jeg inderst inde godt vidste, nemlig, at det, der giver mig det største drive, ikke blev indfriet i mit daværende job.

Belbin Teamprofilen gav et tydeligt indtryk for mit behov og min lyst til proaktivitet, opstart og netværk – kompetencer, der forblev uudnyttede, hvor jeg var. Dette fik mig til at undersøge branchen, for at finde en stillingsbetegnelse, hvor jeg kunne bringe mine energigivende kompetencer i spil.

Jeg sidder i dag som Projektchef i MOE A/S, hvor jeg skal bygge en Afløbsafdeling op med udgangspunkt i Fredericia. Projektet går rigtig godt og jeg får min første medarbejder i november 2015. Jeg vågner nu hver dag og ser frem til en ny og spændende arbejdsdag med afsæt i det, jeg brænder for."

Læs mere om MOE A/S

Eksempler på ydelser:

Belbin Teamrolle Profil

Når projektet (eller afdelingen) kræver et team med gensidig tillid og respekt til hinandens kompetencer og roller, så kan Belbin Teamrolleprofilen gøre en forskel.

Profilen er et 360 graders analyse værktøj, der giver hvert enkelt teammedlem overblik over egne styrker og svagheder i egen adfærd og i samarbejdet med andre.

De individuelle profiler samles til en fælles profil for teamet eller afdelingen, så der er konkret output til den fremadrettede dialog.

Forløb fra dkk 1.500 pr. pers. ekskl. moms (v. min. 5 personer)

LEGO® SERIOUS PLAY®

Har I behov for at løfte samarbejdet i et givent team eller afdeling, så den fælles retning, mål, teamets styrker og svagheder bliver drøftet og forbedret?

Med LEGO® som katalysator for en god proces og smil på læben arbejder vi med at forbedre den dialog, der fremover skal være bærende i samarbejdet.

Adaptare.dk sikrer, at det, der kan være svært at snakke om, bliver let og at I får konkret output med hjem i form af fælles simple guidelines for samarbejdet i team eller afdeling.

Forløb fra dkk 22.000 pr. dag ekskl. moms

Teamudviklingsforløb

Udvikling af team eller afdeling kan være nødvendigt fx på grund af organisatoriske ændringer, opstart af et nyt stort projekt eller implementering af nye tanker om fx selvledende teams.

Adaptare.dk designer sammen med jer en proces, der tager afsæt i teamdynamikker og udvikling samt jeres konkrete udfordringer og behov.

Processen sammensættes af generelle cases, øvelser, træning og workshop, hvor det lærte tages i brug i jeres team.

Forløb fra dkk 32.000 ekskl. moms