Strategi og projekter – går hånd i hånd

Adaptare.dk optræder lige nu i Dansk Projektledelses tidsskrift "Projektledelse" med artiklen "Strategi og projekter - aldrig uden hinanden". Tidsskriftet henvender sig til alle, der har en interesse i projektledelse. Her har Christina Foldager delt ud af hendes viden om, hvordan Strategi og projekter altid går hånd i hånd. 

Virksomheder igangsætter i dag projekter i et antal, som ikke tidligere set. Udviklingen betyder at virksomhederne har væsentlige flere bolde i luften end før. Omkring 70 - 90% af alle virksomheden realiserer dog ikke den strategi, der skulle være målet med de mange projekter - dette er en enorm trussel mod virksomhedens eksistens. Undersøgelser viser at 40% af nutidens F500 virksomheder ikke eksistere om 10 år.

Her får I vigtige statements fra artikelen, som kan være med til at sikre at I er på forkant mod denne trussel.

Mange projekter er i gang

Utallige projekter og indsatser er i gang, men for mange er overblikket forsvundet - og det kan have konsekvenser. Det manglende overblik reducerer virksomhedens viden om den samlede ressourcebelastning, og om de faktisk bruger ressourcerne optimalt.

Medarbejderne udfører både projektarbejde og driftarbejde - og oplever mange skift mellem opgaverne. Er prioriteringen af arbejdsopgaver ikke eksisterende, vil man opleve at effektiviteten og produktiviteten forringes - medarbejderne har ikke en chance for at lægge deres kræfter i de opgaver, der i sidste ende vil give merværdi til virksomhedens strategi.

Organisationen vil opleve forandringer under og efter et projekt. Hvis overblikket glipper vil det være umuligt for virksomheden at planlægge, hvornår de mange forandringer rammer, som kan være med til at minimere den tiltænkte værdi.

Alle har en rolle

Alle i virksomheden har en rolle i den sunde projektkultur. Dog ser lederne i virksomheden ofte ikke sig selv som værende en væsentlig spiller - og det er den største barriere og udfordring, hvis man ønsker at skabe en sund projektkultur.

Ofte er dette fordi ledernes erfaringer og kompetencer lægger sig op ad traditionelle ledelsesteorier, der ikke har et decideret fokus på projekter og projektarbejde.

I kan læse mere om alle rollerne her

 

Hvorfor arbejde med en sund projektkultur?

Alle disse konsekvenser og risikoer kan mindskes ved at arbejde med den sunde projektkultur.

I den sunde projektkultur bør man have fokus på 6 elementer; At kunne prioritere projekter og indsatser, trimme porteføljen, have styr på projektets proces, få realiseret jeres mål, involvere de rette fagspecialister og den endelige implementering af projektresultaterne.

I kan læse mere om Adaptare.dks Projektkultur model her..

Udover at sikre strategirealisering, vil den sunde projektkultur kunne give jer denne effekt:

  • Løfte budgetsikkerheden og dermed skabe en bedre bundlinje
  • Øget produktivitet
  • Bedre udnyttelse af de ressourcer og kompetencer jeres virksomhed besidder
  • Fremdrift, færdiggørelse og gevinstrealisering af prioriterede indsatser
  • høj kvalitet i projektleverancer gennem mere ensartet tilgang
  • Fokuseret arbejdsindsats og heraf øget produktivitet, arbejdsglæde og dermed mindre stress
Adaptare.dk Projektkultur Projektkulturmodel TM