Til projekt- og programledere

Proces og mål tegning

Til program- og projektledere

Som program- eller projektledere i en tid, hvor udviklingen går hurtigere end nogensinde, er det vigtigt, at du kan kende dig selv i rollen og stå solidt i projektarbejdet, der ellers kan have en tendens til at vælte dig omkuld.

Gennem trænings- og mentorforløb styrkes du med værktøjer, der er kernen i al god projektledelse – hvad enten du er tilhænger af den agile tilgang eller den traditionelle plandrevne projektstyring. Træningen sikrer altid balance mellem styring af opgaverne og ledelse af projektdeltagere – og bringer dig et skridt tættere på fx en projektcertificering, hvad enten du ønsker en PRINCE2, en IPMA eller en PMP.

Adaptare.dk styrker dig som projektleder i at løfte kvaliteten i dit projekt. Du bliver i stand til at arbejde professionelt med projektets proces og dermed sikre den rette involvering af specialister og interessenter, der sikrer projektsucces på den lange bane.

Adaptare.dk giver dig værktøjer, som sikrer, at du fra start til slut kan bevare fokus på projektets målet. Du bliver i stand til at navigere i krydsfeltet mellem projektportefølje og overdragelse til drift - mellem det langsigtede strategibidrag - effekten eller gevinsten - samt den leverance, du er ansvarlig for.

Adaptare.dk Projektkultur model TM - Projektleder
Klaus Kronborg Engineering Support Manager, Øglænd System A/S

Klaus Kronborg
Engineering Support Manager, Øglænd System

I samarbejde med Øglænd System har Adaptare.dk udviklet et skræddersyet 1:1 træningsforløb for en af Øglænd System A/S's nøglemedarbejder Klaus Kronborg.

Forløbet tog afsæt i konkrete værktøjer i ledelse og projektledelse og havde til formål at løfte deres "Best Practice" projekt til succes. Projektet resulterede i, at Klaus leverede en standard for projektgennemførelse for projekter i Øglænd, samtidig med at hans kompetencer indenfor ledelse og projektledelse fik et et markant løft.

Læs vores case fra Øglænd System A/S  og få inspiration til hvordan du kan løfte jeres projektkultur i samarbejde med Adaptare.dk.

Eksempler på ydelser:

Faglig Projektledelse

Bliv skarp på din rolle og tag hånd om de udfordringer, der knytter sig til at være faglig projektleder.

Som faglig projektleder udfører du opgaver, der knytter sig til selve projektledelsen, men bidrager også med en varierende andel af den fagkompetence og specialistviden, der er behov for i projektet.

Du lærer at balancere på knivsæggen mellem overblik og detalje, så du kan holde fast i både faglighed og det gode projekt.

Forløb fra dkk 7.400 pr. pers. ekskl. moms

Træning i projektledelse

Løft jeres projektarbejde, så I når i mål med projekter hver gang. I øger kvalitet, effektivitet og opnår bedre styring og ledelse af projekterne.

Sammen designer vi et træningsforløb, hvor din forretning, dine medarbejdere og dine processer er i centrum. Forløbet kan være individuelt som 1:1 mentoring, traditionelt som kursusforløb eller fx et praksisnært implementeringsforløb.

Et fælles sprog og -forståelse for projektarbejdet øger fokus på projektets proces og mål i forhold til jeres strategi.

Forløb fra dkk 15.000 pr. dag ekskl. moms

Mentor for projektledere

Måske er du projektleder eller programleder for første gang? Måske er dit projekt mere komplekst end tidligere? Måske har du brug for værktøjer nu og her?

Adaptare.dk tilbyder personlig træning og udvikling gennem skræddersyet mentorforløb, der løfter dig som projektleder.

Vi tager sammen fat i værktøjer, der kan skabe værdi for dig og dit projekt lige nu og her. Vi tackler dine udfordringer gennem dialog og én til én træning. Så du kan stå stærkt i projektlederrollen.

Forløb fra dkk 6.500 pr. pers. ekskl. moms

Morten Weeth, Multikant

Morten Weeth
Partner, Multikant

"Som underviser har Christina gennem sin praktiske erfaring omkring projektledelse stor gennemslagskraft.

Christina besidder en ægte troværdighed, der virker meget inspirerende og gør, at det tillærte stof sætter sig "varige spor”, der både huskes og anvendes efterfølgende."