Projektleder: Kend dit fokus i projekterne

Dit fokus i dit projektarbejde kan være afgørende for, hvordan du udfylder din rolle som projektleder. Et stærkt fagligt fokus på detaljerne kan stå i vejen for dit overblik over processen - og for styring og ledelse af projektet.

Det faglige fokus kan også være en styrke. Når du har lært at balancere på den knivsæg, der er mellem overblik og detalje, mellem specialistviden og projektledelse.

Du kan nu få en pejling af, hvor dit fokus er i projektarbejdet. Det er helt gratis. Du opnår en refleksion af din egen rolle - og herigennem mulighed for at udvikle dig som projektleder.

Hvad får du ud af at tage testen?

Kris Klausen, Middle Management, FTZ Autodele & Værktøj A/S, Warehouse, der selv har taget testen, siger om den:

"Testen fanger helheder, kortfattet og enkelt. Altså en god investering af tid.

Man får et fingerpeg om hvorvidt ens identitet som projektleder, flagrer rundt - og har man en skarp projektlederprofil, får man en indikation af, hvor man har risiko for at 'falde i'. Alle har potentiale for forbedringer.

Inden jeg vidste, at der var et scoringssystem indbygget, hyggede jeg mig med især med ét spørgsmål, som jeg forventede ville være min "akilleshæl". Så fedt at se, at testen fangede den og indbyggede det i analysen også!"

Mød 3 projektledere, der kender deres fokus

Klaus Gorm, Claus Bjørn og Jens Peter er helt klar over deres fokus i projektarbejdet - og de har alle tre aktivt truffet beslutninger om deres fremtidige virke i projekterne og i deres arbejde. De arbejder i dag meget forskelligt i projekterne - og alle er de tilfredse med deres rolle.

Lad dig endelig inspirere af dem!

Claus Bjørn er vild med projektledelse

100% Projektleder

Claus Bjørn Madsen, projektleder 
Region Syddanmark, Human Resource,

"Da jeg første gang blev fuldtidsprojektleder fandt jeg ud af, at det var det mest spændende, jeg havde prøvet og at det var noget, jeg ville arbejde videre med – og det ikke behøvede at være indenfor samme forretnings- eller fagområde."

Jens Peter Kærgaard, chefingeniør

Nej tak til projektledelse

Jens Peter Kærgaard, chefingeniør
Energinet

"Virksomheden indførte modeller til projektledelse og den administrative byrde steg på bekostning af tid til det faglige arbejde. Da traf jeg mit valg og bad om en anden rolle end projektleder."

Mød en faglig projektleder

Faglig projektleder

Klaus Gorm Jensen, faglig projektleder
LEGO Systems A/S

"I rollen som faglig projektleder er jeg en kamæleon, der har fokus på den opgave mit team skal udføre. Jeg bruger ca. 1/3 af min tid på at lede og styre projekter, 1/3 på at bringe projektet fagligt input på lige fod med projektgruppen og op til 1/3 på at varetage driftsopgaver, der frigiver tid til projektgruppen og projektet".