Til ledere

Strategi tegning

Til ledere

I en tid, hvor ændringer i krav og behov vælter ind over alle organisationer – offentlige som private, kan det være en udfordring at gennemskue hvilke udviklingstiltag og projekter, der bringer jer tættest på jeres strategiske mål og derfor bør være en del af jeres projektportefølje.

Gennem en pragmatisk og tilpasset tilgang til overordnet prioritering og porteføljestyring vil din organisation udvikle sig og flytte sig langt mere effektivt. Du får transparens og synlighed på tværs, så både du som leder, dine projektledere og specialister opnår forståelse for, hvorfor projekter gennemføres og hvilken værdi, de skal skabe. Det giver en sund projektkultur, en smidig implementering, et godt samarbejde og kan ses på bundlinjen.

Adaptare.dk hjælper dig, der som leder er ansvarlig for at prioritere de initiativer og projekter, der skal sættes i gang. Uden prioritering er det umuligt at allokere de rette ressourcer til projekterne. Og uden de rette ressourcer har projektlederne intet at arbejde med.

Adaptare.dk giver dig og din ledergruppe redskaber til at skabe og vedligeholde virksomhedens overordnede projektportefølje. Uden dette overblik og projektbevågenhed fra ledelsen forplanter frustration og ligegyldighed sig ned gennem organisationen og forpurrer det gode projektarbejde.

Adaptare.dk projektkultur model TM
Erik Jørgensen Driftschef, Provas

Erik Jørgensen
Driftschef, Provas

“Det var af afgørende betydning, at der var tilknyttet en person, der dels kunne bidrage med kvalificeret sparring og dels kunne være den, der garanterede et forløb, der forblev i fremdrift.

Sammen med Christina fik vi gjort det diffuse konkret, så vi kunne vi møde medarbejderne lige præcis der ’hvor de var’.”

Læs mere om Provas

Eksempler på ydelser:

Den gode styregruppe

Mange projektledere med fejlslagne projekter peger på mangelfuldt samarbejde med virksomhedens ledelse som den største udfordring i projektets proces.

Kan I med hånden på hjertet stå inde for den måde, I som ledere og projektejere støtter og tager ansvar for projekterne - eller trænger synergien mellem styregruppe - eller ledelse - og projektledere til et løft hos jer?

Adaptare.dk hjælper jer med at etablere en sund kultur om styregruppearbejdet, så projekternes fremdrift højnes og målene nås.

Forløb fra dkk 15.000 pr. dag ekskl. moms

Få styr på jeres projektportefølje

Når ledermøderne kører i ring og de samme projektidéer vendes igen og igen, men fremdrift og resultater udebliver, så er tiden inde til at få styr på projektporteføljen.

En velprioriteret projektportefølje giver genlyd i hele organisationen og sikrer den rette ressourceallokering, de rette kompetencer og de bedste projekter.

Adaptare.dk fører jer i gennem en proces, der gør jer i stand til at skabe det rette projektoverblik og en prioritering, der peger direkte i mod jeres strategi.

Forløb fra dkk 24.000 ekskl. moms

Governance for projektarbejdet

Når projektoverblikket er skabt og prioriteringen er på plads, dukker næste projekt op, og det kan føles, som om processen starter forfra.

Få skabt de sunde processer for projektprioritering og portefølje, så I som ledere kan sikre de absolut bedste rammer for projektarbejdet i jeres virksomhed – også i en verden, hvor projekter dukker op hele tiden!

Adaptare.dk er med jer og bidrager til, at I holder fast også når hverdagen melder sig og nye projekter kommer til.

Forløb fx fra dkk 8.995 pr. måned ekskl. moms