Om

Adaptare.dk

Christina Foldager har trænet og rådgivet mere end 500 projektledere og ledere i disciplinerne strategirealisering, portefølje-, program- og projektledelse.

Christina agerer i vidt forskellige virksomheder og brancher – selv har hun en baggrund som geolog, hun har haft job i mediebranchen som TV-vært med fokus på kommunikation og formidling, hun har varetaget vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i DANVA og fungeret som uddannelseschef på IBC.

Christina har i 2015 stiftet Adaptare.dk, der skaber sammenhæng mellem strategi, drift og udviklingens vigtigste løftestang – projekterne. Tilgangen er pragmatisk, engageret og ærlig, når Christina bringer sin erfaring, energi og indsigt sammen med jeres.

Adaptare.dk | Projektkulturmodel TM

Adaptare brænder for

Sund projektkultur

Den sunde projektkultur gavner din virksomheds produktivitet. I bruger jeres kræfter og ressourcer på de projekter og initiativer, der virkelig batter og giver værdi i forhold til jeres strategi.

Med en sund projektkultur eksekverer I de prioriterede projekter effektivt og succesfuldt. Det giver øget tilfredshed blandt jeres medarbejdere, jeres ejere, samarbejdspartnere og kunder – og  det kan ses på bundlinjen.

Den sunde projektkultur opnår I med fokus på kun 6 ting.

Øget produktivitet og fokus

En sund projektkultur skaber øget produktivitet gennem mere fokuseret og effektiv arbejdsindsats.

Færre skift mellem arbejdsopgaver øger timeproduktiviteten – og de prioriterede projekter opnår en bedre kvalitet, fremdrift og færdiggørelse.

Effektiv brug af ressourcer

I en sund projektkultur udnyttes ressourcer og kompetencer optimalt.

Den dedikerede og prioriterede projektindsats løfter budgetsikkerheden markant, når unødvendige omkostninger i det samlede projektbudget reduceres.

Realisering af strategi

I en sund projektkultur er der optimal effekt fra alle projekter, og gevinster høstes hver gang.

Det giver en eksekveringsmotor, der er afgørende for at følge med udviklingen og kunne ændre retning – også strategisk – når der er behov for det.

Værktøjer

Test dig selv

Projektkultur

Adaptare.dk | Kulturanalyse projektkultur

Start allerede nu med en indledende vurdering af jeres projektkultur.

Vi kvitterer med hurtig og personlig tilbagemelding.

Projektkompleksitet

Adaptare.dk | Cynefin Framework (Kilde: Dave Snowden)

Test dit projekts sværhedsgrad, så du kommer godt fra start.

Du får svar med det samme i din indbakke – gratis.

Projektfokus

Adaptare.dk | Motivation og fokus hos projektlederen

 Test og kend dit fokus i projekterne nu og bliv en bedre projektleder allerede nu.

Du får svar med det samme i din indbakke – gratis.

Værktøjer

Favoritter

Adaptare.dk | Ontologi - The GPM P5TM Standard for Sustainability in Project Management
Adaptare.dk | Analyse af forandringsomfang, PPSOP (Kilde: Mikkelsen & Riis)
Adaptare.dk | Kanban
Adaptare.dk | 5x5 modellen (kilde: Mikkelsen & Riis)
Adaptare.dk | Motivation (Kilde: Herzberg)
Adaptare.dk | Risikoanalyse

Ydelser

Adaptare kan bidrage med

Rådgivning & mentoring

Rådgivning, support eller mentoring for projektledere, der pludselig står med et mere komplekst projekt end de har prøvet før. Eller for ledere, der vil skabe en sund projektkultur.

Inspiration til forandring

Inspirationsforedrag for virksomheder, netværk, foreninger mv om hvordan alle spiller en vigtig rolle i den sunde projektkultur og for projektsucces.

Træning & kurser

Skræddersyede kurser og standardkurser i fx porteføljeledelse, projektledelse, gevinstrealisering, Kanban og mange flere.

Sparring om næste skridt

Sparring og rådgivning af virksomheder og organisationer i forhold til hvordan projektarbejdet kan løftes. Deltagelse i bestyrelses,- ledelses- og projektmøder.

At holde fast og holde fokus

Procesdesign og -facilitering ved implementeringer, forandringer, kultur og organisationsændringer og ved realisering af gevinster og strategi.

At I får det bedste ud af dagen

Afvikling af workshops og seminarer, hvor projekterne og strategieksekvering er i centrum. Fx ‘Mere dynamik i projekterne’, ‘Overblik over projekterne’ m.fl.

Til dig

Der er leder

Få styr på, hvordan du som leder støtter op om – og tager ansvar for – projekterne gennem et solidt og vellykket projektejerskab eller styregruppearbejde. Du bliver helt skarp på hvordan ledere og projektejere bidrager til projektsucces.

Mange projektledere med fejlslagne projekter peger på mangelfuldt samarbejde med virksomhedens ledelse som den største udfordring i projektets proces.

Er styregruppearbejdet noget, I forsøger jer frem med, men gerne vil vide mere om og håndtere bedre, så hjælper Adaptare.dk jer, så projekternes fremdrift højnes og målene nås.

Når ledermøderne kører i ring, og de samme projektidéer og igangværende projekter vendes igen og igen, og fremdrift og resultater udebliver, så er tiden inde til at få styr på projektporteføljen.

En velprioriteret projektportefølje og god projektporteføljestyring giver genlyd i hele organisationen og sikrer den rette ressourceallokering, de rette kompetencer og de bedste projekter.

Adaptare.dk fører jer gennem en skræddersyet proces, der gør jer i stand til at skabe det rette projektoverblik og en prioritering, der peger direkte imod jeres strategi.

Når projektoverblikket er skabt, og prioriteringen er på plads, dukker næste projekt op, og det kan føles, som om processen starter forfra.

Få etableret sunde principper og processer for projektporteføljestyring, så I som ledere kan sikre de absolut bedste rammer for projektarbejdet i jeres virksomhed – også i en verden, hvor projekter dukker op hele tiden!

Adaptare.dk er med jer og bidrager til, at I holder fast – også når hverdagen melder sig og nye projekter kommer til.

Til dig

Der er projektleder

Som faglig projektleder udfører du opgaver, der knytter sig til selve projektledelsen. Men du bidrager også med en varierende andel af den fagkompetence og specialistviden, der er behov for i projektet.

Bliv skarp på din rolle og tag hånd om de udfordringer, der knytter sig til at være faglig projektleder.

Du lærer at balancere på knivsæggen mellem overblik og detalje, så du kan holde fast i både faglighed og det gode projekt. og du træner strategisk projektledelse og løfter dit udsyn og abstraktionsniveau fra det faglige niveau

Løft jeres projektarbejde, så I når i mål med projekter hver gang. I øger kvalitet, effektivitet og opnår bedre styring og ledelse af projekterne.

Sammen designer vi et træningsforløb, hvor din strategi, dine medarbejdere og dine processer er i centrum for bedre strategisk projektledelse – også når projektet er teknisk.

Forløbet kan være individuelt som 1:1 mentoring, traditionelt som kursusforløb eller fx et praksisnært implementeringsforløb. Et fælles sprog og forståelse for projektarbejdet øger fokus på projektets proces og mål i forhold til jeres strategi.

Måske er du projektleder eller programleder for første gang? Måske er dit projekt mere komplekst end tidligere? Måske har du brug for værktøjer nu og her?

Adaptare.dk tilbyder personlig træning og udvikling gennem skræddersyet mentorforløb, der løfter dig som projektleder.

/Læs her om Klaus, der fik en mentor

Vi tager sammen fat i værktøjer, der kan skabe værdi for dig og dit projekt lige nu og her. Vi tackler dine udfordringer gennem dialog og én til én træning. Så du kan stå stærkt i projektlederrollen.

Til jer

Der er i et team

Udvikling af et team eller en afdeling kan være nødvendigt af flere grunde. Det kan fx være organisatoriske ændringer som opkøb og fusioner. Men også når nye større projekter startes op, er der behov for effektivt og velfungerende samarbejde. Det kan også være, at I vil være sikker på, at jeres selvledende teams fungerer optimalt.

Adaptare.dk designer sammen med jer en proces, der tager afsæt i teamdynamikker og udvikling samt jeres konkrete udfordringer og behov.

Processen sammensættes af generelle cases, øvelser, træning og workshop, hvor det lærte tages i brug i jeres team. Fx med afsæt i jeres individuelle og teamets Belbin test.

Har I behov for at løfte samarbejdet i et givent team eller afdeling, så den fælles retning, mål, teamets styrker og svagheder bliver drøftet og forbedret?

Med LEGO® som katalysator for en god proces og smil på læben arbejder vi med at forbedre den dialog, der fremover skal være bærende i samarbejdet.

Adaptare.dk sikrer, at det, der kan være svært at snakke om, bliver let og at I får konkret output med hjem i form af fælles simple guidelines for samarbejdet i team eller afdeling.

Et LEGO® SERIOUS PLAY® forløb kan sagtens – og med fordel – kombineres med Belbin test for deltagere og team.

Når projektet (eller afdelingen) kræver et velfungerende team, så kan Belbin Teamrolleprofilen (Belbin test) gøre en forskel. Belbin arbejder netop med gensidig tillid og respekt til hinandens adfærd og teamroller.

Profilen er et 360 graders analyse værktøj, der giver hvert enkelt teammedlem overblik over egne styrker og svagheder i egen adfærd og i samarbejdet med andre.

De individuelle profiler samles til en fælles profil for teamet eller afdelingen, så der er konkret output til den fremadrettede dialog.

Sammen designer vi en proces, der sikrer implementering og løbende arbejde med de forskellige profiltyper i ethvert teamsamarbejde hos jer.

Adaptares

Udgivelser

Strategi og projekter – aldrig uden hinanden | Tidsskriftet Projektledelse, 2018

//Download artikel her

Fra specialist til projektleder – en glidende overgang | Tidsskriftet Projektledelse, 2017

//Download artikel her

Den Faglige Projektleder | Tidsskriftet Projektledelse, 2017

//Download artikel her

Den Tilfældige Projektleder | Rundt om projektledelse, 2021

//Lyt til Podcast her

Hvordan bidrager projekter til virksomhedens strategi? | At Turde FM, 2019

//Lyt til Podcast her

Vi er særligt glade for

Referencer

Adaptare.dk har fornøjelsen af at arbejde sammen med lutter spændende virksomheder og organisationer. De siger om samarbejdet:

“Christina har med stor succes hjulpet os til at få overblik over vores projektportefølje, sat os i stand til løbende prioritering og sikret ensartethed i vores projekteksekvering.

Christinas arbejde bygger på en solid projekterfaring kombineret med en pragmatisk og begejstrende tilgang, som har skabt løsninger, der passer til vores virksomhed, og hvor alle er kommet med ombord.”

“Samarbejdet med Christina har været inspirerende og udbytterigt for mine medarbejdere og mig.

Christinas evne til at perspektivere betydningen af roller og ansvar i en projektorganisation kombineret med entusiastisk procesfacilitering har løftet bundniveauet for vores projekteksekvering. Christinas nøje udvalgte samarbejdsøvelser har – udover god energi og højt humør – givet værdifuld input om ”den sunde projektkultur” som umiddelbart kunne implementeres på vores projekter med gode resultater til følge.

Jeg kan varmt anbefale Christina som procesfacilitator”.

“Christina har hjulpet Herning Kommune med at uddanne projektledere.

Christina har ramt måden Herning Kommune arbejder på og underviser både på kurser og udvikler konceptet.
Christina har et godt humør og går ind til sagen med stor energi, hvilket smitter af på organisationen – ikke uvæsentligt!

Jeg kan varmt anbefale Adaptare, hvis man har brug for hjælp til projekter eller projektstyring af den ene eller anden art.”

“Stærk foredragsholder!

Christina lykkedes flot med at trænge igennem til de mange tilhørere med sit relevante budskab!

Tilbagemeldingerne fra deltagerne var gode, og kommentarerne var bl.a. ‘God foredragsholder’, ‘Planlægning og selvledelse var et fantastisk oplæg, som mange kunne tage ved lære af’. Anbefalingen hermed givet videre!”

“Samarbejdet med Adaptare.dk har betydet, at vi nu arbejder mere professionelt med projekter.

Det har været en kæmpe fornøjelse at spille bold med Christina, som generøst har delt ud af sin store projektviden og sin smittende energi.

Christina har en eminent evne til at læse og forstå den organisation, hun kommer ind i, og jeg vidste hurtigt, at vi var i de allerbedste hænder.”

”Jeg er gået fra at gøre tingene selv til at sætte mig ned, lytte og forstå. Den forståelse af min egen rolle og ansvar har betydet, at jeg blev meget bedre til at uddelegere og involvere.

Jeg er ikke længere så utålmodig en sjæl, men ved nu, at jeg skal have andre med for at opnå succes.”.

”Pragmatisk, levende og med en bred erfaring med projektledelse i praksis, har Christina formået at hjælpe os med at få arbejdet med projekter til at lykkes, både teoretisk og i praksis.

Hun har “tændt” gnisten i selv de mest traditionelt-tænkende medarbejdere, og dermed bidraget til en we-can-do-it kultur omkring projektarbejdet.”

“Det var en sand fornøjelse at deltage i kickoffprojektseminar med masser af motivation og højt energiniveau.

Christina Foldager sikrede fuld fokus og målrettethed under hele processen med fantastisk resultat. Yderst professionelt tilrettelagt og godt faciliteret.”

Adaptare.dk | Referencer 2022

AFSÆT FOR SAMARBEJDE

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

Kontaktoplysninger

Adaptare.dk
House of Innovation
Jernbanegade 27
6000 Kolding

6170 8862
hej@adaptare.dk

– eller brug kontaktformular

0 + 3 = ?

© Copyright 2023 - Adaptare.dk